Home   |  Contact        
   Examen de Licenta

Modul de organizare si continutul examenului de finalizare a studiilor (examenul de licenta)

     Finalizarea studiilor se face prin examen de licenta, desfasurat in baza Regulamentului privind organizarea examenului de licenta, ca examen sumativ care certifica asimilarea competentelor cognitive si profesionale care corespund calificarii universitare.

Examenul de licenta se organizeaza anual, in doua sesiuni - iulie si februarie - si consta in doua probe:
1) proba scrisa pentru evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;
2) proba orala de pregatire si sustinere a lucrarii de licenta se face pe baza tematicii pentru lucrarile de licenta si lista conducatorilor stiintifici afisate la avizierul facultatii la inceputul anului universitar

Pregatirea profesionala constanta a studentilor reflectata in rezultatele la examene a condus la un numar ridicat de absolventi si licentiati ai facultatii noastre. Ponderea de promovare a examenului de licenta in totalul celor care s-au prezentat la aceasta proba in ultimele trei promotii (sistem Bologna) este de peste 90 %.

 

ACTELE NECESARE

- cerere de înscriere tip - (de la secretariat);
- diploma de bacalaureat - în original si copie legalizata;
- certificat de nastere - copie legalizata;
- certificat de casatorie - copie legalizata (pentru candidatii care si-au schimbat numele dupa casatorie);
- carte de identitate – copie Xerox;
- nota de lichidare - (de la secretariat);
- chitanta de achitare a taxei de licenta, în valoare de 1100 ron (la casieria Universitatii);
- 2 fotografii – tip pasaport, realizate recent, color – pe spatele fiecarei fotografii se va nota numele complet al candidatului;
- declaratie pe propria raspundere privind originalitatea continutului lucrarii de licenta;
dosar plic;
- lucrarea de licenta copertata însotita de referatul cadrului didactic coordonator - 1 exemplar.
Precizari:
Din dosarul din secretariat (cel de la admiterea din anul I ) se vor elibera doar actele originale ( diploma de bacalaureat). Pentru inscrierea la examenul de licenta se va pregati un nou dosar care sa cuprinda actele indicate mai sus.    

Acces rapid
 
    Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante

 
 
Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante

TURUL UNIVERSITATII

Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact