Home   |  Contact        
   

MISIUNE MASTER

 

Programul de master are misiunea sa asigure continuarea pregatirii absolventilor de licenta prin aprofundarea cunoasterii stiintifice in domeniul de competenta Management turistic si comercial, in scopul asigurarii gradului de expertiza corespunzator modificarilor previzibile ale pietei muncii.

  Noul domeniu de studii universitare acreditat, va contribui la dezvoltarea carierei profesionale a absolventilor prin asigurarea complementaritatii cunostintelor de baza din domeniu cu cele de cercetare stiintifica aprofundata, in scopul validarii in viata economico-sociala a importantei contributiei expertizei in Management.

  PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
  ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN COMERT TURISM SI SERVICII mai mult

  - Nivelul II: studii MASTERALE acreditate (O.M. 5224/2011), cu o durata de doi ani, in domeniul administrarea afacerilor in comert, turism si servicii.

  • Asigură accelararea progresului în cariera profesională a absolvenților și flexibilitatea abordării domeniilor ocupaționale, asigurând astfel creșterea nivelului de expertiză în posturile de decizie.
  • Să răspundă necesitatii cresterii gradului de expertiza in posturile de decizie, prin compatibilizarea nivelului de pregatire national cu cel european.
  • Asigura corelarea curriculei cu altele similare la  nivel european.
  • Contribuie la cresterea calitatii pregatirii academice și calificării masteranzilor cu scopul consolidarii carierei profesionale a absolventilor, formând şi dezvoltând competenţe cognitive şi funcţionale, generale şi personale în acord cu Cadrul European al Calificărilor și Registrul Național al Competențelor din Învățământul Superior (RNCIS).
  • Oferă cursanţilor o pregătire solidă ca suport pentru activităţile curente, dar mai ales pentru anvergura profesionala corespunzatoare progresului in cariera.
 
Acces rapid
 
  Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Link-uri utile
 
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII


 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact